ประกันรถยนต์ 3+ สำหรับคนงบน้อย

ประกันรถยนต์ 3+

ประกันรถยนต์เป็นอีกหนึ่งภาระค่าใช้จ่ายที่เจ้าของรถยนต์ต้องรับผิดชอบ แต่ก็เป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้เพราะจะช่วยเป็นความคุ้มครองที่ให้ความสะดวกสบายและช่วยเหลือดำเนินการความยุ่งยากต่างๆ ให้กลายเป็นเรื่องง่ายแทนผู้เอาประกัน ดังนั้น ผู้ทำประกันหลายคนจึงมองหาประกันที่มีงบประมาณพอเหมาะแต่ได้รับความคุ้มครองที่ช่วยแบ่งเบาภาระเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้ดี สำหรับผู้ที่มีงบน้อยนั้น ประกันรถยนต์ 3+ อาจเป็นประกันที่ใช่สำหรับคุณ  ประกันรถยนต์ 3+ คือประกันรถยนต์ที่เพิ่มความคุ้มครองขึ้นจากประกันรถยนต์ชั้น 3 โดยมีความโดดเด่นที่เป็นประกันภัยรถยนต์ในกลุ่มของประกันภัยที่มีค่าเบี้ยประกันค่อนข้างต่ำ ทำให้เป็นประกันที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีงบประมาณในส่วนนี้น้อย หรือไม่สามารถแบกรักภาระค่าเบี้ยประกันราคาสูงได้ โดยประกันรถยนต์ 3+ จะเพิ่มความครอบคลุมมากกว่าความคุ้มครองของประกันรถยนต์ชั้น 3 ตรงที่ไม่ใช่แค่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของคู่กรณียามเกิดอุบัติเหตุ แต่ยังให้ความคุ้มครองต่อรถยนต์ของผู้เอาประกันด้วย ดังนั้น จึงมีความคุ้มค่าที่เพิ่มเบี้ยประกันมาไม่มากแต่ได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมกว่าและช่วยแบ่งเบาภาระในการซ่อมแซมความเสียหายจากอุบัติเหตุได้รอบด้านกว่า   อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีค่าเบี้ยประกันที่คุ้มค่า แต่ความคุ้มครองก็อาจไม่เพียงพอได้ เพราะประกันรถยนต์ 3+ จะไม่ครอบคลุมความเสียหายในกรณีที่ไม่สามารถระบุคู่กรณีได้ อย่างเช่น การเฉี่ยวชนสิ่งของ รอยขีดข่วนจากการขูดถนน และยังไม่คุ้มครองกรณีที่รถยนต์สูญหายหรือความเสียหายจากภัยพิบัตอทางธรรมชาติเช่นไฟไหม้หรือน้ำท่วมด้วย ดังนั้น หากต้องการความคุ้มครองที่ครบถ้วนจริงๆ ควรเลือกประกันภัยชั้น 1 หรือประกันภัย 2+ แทน  แล้วประกันรถยนต์ 3+ เหมาะกับใครบ้าง ประกันรถยนต์ 3+ นั้นนอกจากเหมาะกับผู้ที่มีงบน้อยแล้ว ยังเหมาะกับผู้ที่ไม่ค่อยมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วย ผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์สูง ไม่ค่อยเกิดการเฉี่ยวชนหรืออุบัติเหตุง่ายๆ จึงมักใช้ประกันรถยนต์ 3+ เพราะคุ้มค่ากับค่าเบี้ยประกันมากกว่า ไม่จำเป็นต้องจ่ายราคาสูงเพื่อความคุ้มครองที่ไม่ได้ใช้หรือเกินกว่าความต้องการ หลายคนที่เริ่มมีการใช้งานรถยนต์เป็นเวลานานจนขับค่อนข้างแข็งแล้วจึงมักหันมาใช้ประกันรถยนต์ 3+ ที่ราคาเบี้ยประกันถูกในความคุ้มครองที่พอเหมาะแทนการจ่ายเบี้ยราคาสูง เรียกได้ว่าประกันรถยนต์ 3+ เป็นประกันภัยสำหรับประหยัดงบที่ดี