ประโยชน์ของพลังงานจากขยะ

พลังงานจากขยะ

คงจะปฏิเสธกันมาได้ว่าในยุคสมัยปัจจุบันนั้น มนุษย์มีการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เพราะความก้าวกระโดดของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและแน่นอนว่าความสะดวกสบายนี้ก็ต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานต่าง ๆ ของเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้ ซึ่งก็ได้มีแนวคิดที่จะเริ่มหาพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเช่น พลังงานจากขยะ พลังงานลม พลังงานน้ำ เพื่อเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานที่มีความสะอาดมากยิ่งขึ้น ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษแก่สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถผลิตหรือปรับเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปสู่อีกพลังงานหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถใช้ได้อย่างยั่งยืน วันนี้เราจะพาทุกคนมาศึกษาเกี่ยวกับพลังงานที่ใครหลาย ๆ คนมักจะมองข้ามกัน นั่นก็คือพลังงานจากขยะนั่นเอง 

พลังงานจากขยะคืออะไรกันนะ 

พลังงานจากขยะเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนที่มนุษย์สามารถสร้างพลังงานได้จากการนำขยะนั้นผ่านกระบวนการเผาไหม้ ซึ่งกระบวนการเผาไหม้นี้จะต้องมีการควบคุมที่ดี เพราะเนื่องจากขยะนั้นสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นของเหลือใช้จากสิ่งมีชีวิต อาจจะเป็นขยะที่สามารถรีไซเคิลได้หรือขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิล สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มนุษย์จะต้องทำการควบคุมและหมุนเวียนขยะให้ดี หนึ่งในวิธีของการหมุนเวียนขยะนั้นก็คือการแยกประเภทของขยะ นำขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำเข้ากระบวนการ Re process เพื่อนำมา Reuse ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ สามารถลดการใช้ทรัพยากรในการผลิตได้ ในส่วนของขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้นั้นก็ทำการเผา เพื่อสร้างพลังงานในการหมุนเวียนและผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป 

ประโยชน์ของพลังงานจากขยะ 

ประโยชน์ของพลังงานจากขยะนั้นส่วนใหญ่ วิธีการที่มนุษย์นั้นสามารถทำได้ก็คือการนำไปเข้ากระบวนการเผาไหม้ และที่สำคัญกระบวนการเผาไหม้นี้จะต้องเกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ เพราะถ้าหากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ขึ้น จะทำให้เกิดเขม่า ควันดำ ลอยขึ้นสู่อากาศและเป็นการสร้างมลพิษทางอากาศ ถ้าเราสามารถควบคุมให้ปฏิกิริยาการเผาไหม้นี้สมบูรณ์ได้ก็จะเกิดประโยชน์ขึ้นดังต่อไปนี้ 

  1. พลังงานความร้อนจากการเผาขยะ 

พลังงานความร้อนจากการเผาขยะเป็นผลพลอยได้ที่สำคัญในการให้พลังงานรูปแบบหนึ่งจากขยะ อีกทั้งขยะนั้นทำหน้าที่ที่สำคัญคือการเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้และสร้างความร้อนออกมาเพื่อที่จะนำพลังงานความร้อนนี้ไปแรปรูปและใช้งานประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้ต่อไป 

  1. ลดปริมาณขยะบนโลก 

ลดปริมาณขยะบนโลกนี้ไปได้อย่างมหาศาล อีกทั้งเป็นกระบวนการกำจัดขยะที่ดีที่สุด ถ้าเราสามารถสร้างกระบวนการเผาไหม้ให้เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์